RAWBIKE

100% Klimatneutral 

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. CCC bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. CCC medverkar till att säkerställa en rik biologisk mångfald samtidigt som vi gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin. Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045

 

De utsläpp som inte kan minskas på kort sikt klimatkompenseras genom nordiska skogsprojekt som ger 100% spårbarhet av klimatpåverkan. Koldioxidkompensation är inte slutlösningen, men det är en grundläggande åtgärd för utsläpp som inte kan hanteras omedelbart.

 

 

 

RAWBIKE är kvalificerat att använda CarbonZERO-produktetiketten. Märket ger konsumenterna ett medvetet val.

I vårt första tar vi hjälp av koldioxidexperter som hjälper oss att exakt spåra och mäta produktens koldioxidavtryck. För att göra detta gör vi en livscykelanalys (LCA) för utsläppen från fabrik till kund, enligt Greenhouse Gas Protocol.

 

När produktens fullständiga koldioxidutsläpp har rapporterats hjälper vi dig att identifiera hotspots för utsläpp och utveckla en minskningsplan. Världen är på väg mot nettonollutsläpp, så vi måste börja minska utsläppen nu samt sätta upp framtida minskningsmål i enlighet med de vetenskapsbaserade målen.