reklamation reservdel

En sida för våra partners att kunna reklamera reservdelar tillbaka till RAWBIKE.

1.

Fyll i formuläret enligt nedan, glöm inte att fota reservdelen så att serienumret framgår tydligt. 

Felbeskrivningsexempel, «error #15 motorn driver ej»

2.

Fakturera oss samma belopp du betalade för reservdelen plus eventuell arbetskostnad.